BATAK | Batak | Umpasa Batak Simalungun
Di sini kita berkenalan dan berkumpul untuk membicarakan Adat Batak Budaya Batak Umpasa Batak Dalihan Na Tolu Tarombo Batak Silsilah Batak Tokoh Batak Legenda Batak bahkan bila perlu Lapo tuak yang paling mantap tuaknya.

Songon hata ni umpasa Batak:
Jolo tinittip sanggar, Umbahen huru-huruan,
Jolo sinungkun marga, Asa binoto partuturan.


Karena itulah ciri khas kita orang Batak. Agar kita tahu partuturan kita, kita harus saling menanyakan marga terlebih dahulu.

Hata ni umpasa Batak mandok:
Marhosa-hosa sunting, marsiusungan dompak dolok.
Ala ni lambok ni pakkuling, na holang i gabe jonok.

Umpasa itu kurang lebih berarti "Perkenalan yg akrab dan hangat, dapat membuat hubungan kita menjadi lebih dekat".

Ada beberapa artikel di sini yang mungkin menurut anda kontroversial, saran kami anggap saja artikel kontroversial tsb bersifat "test the water" dan mari di diskusikan dengan kepala dingin.

Mauliate ... Bujur

Followers

Batak | Umpasa Batak Simalungun

Beberapa Umpasa Batak Simalungun, baik yang biasa digunakan dalamkehidupan sehari hari maupun di Ulaon Adat (upacara adat). Semoga bermafaat

Berkat / Pasu pasu, saat memberikan persembahan makanan kepada saudara / tamu.

Riang - riang bulung motung
Rap-rap bulung hoppawa
Hinariah hinabosur
Asal rup hita tartawa


Bagod na madungdung
Pilo pilo na jagar
Salosei ma nalungun
Roh ma na jagar

Habang ma ampul ampul
Hu atasni tarbangun
On ma indahan apul apul
Sai ulang be malungun

Boras ni par sinaman
Isuhat bani tapogan
Horas ma nasiam namangan
Horas homa na nidapotan

Umpasa ase Marhasadaon / Marsihaholongan (Agar saling mengasihi)

Hodongni birah do
Rokkat ni bagod
Dosni uhur do
Sibahen na saud

Ipongkah buluh balangkei
Sigeini bagod puli
Pinungkahni oppungta na parlobei
Ihutkononni na parpudi

Nisuan sanggei sanggei
I buttuni luhutan
Nasiam ma gabei
Anggo marsipaihut ihutan

Sin Raya sini Purba
Sin Dolog sini Panei
Manlangkah pe lang mahua
Asalma marholong ni atei

Umpasa secara Umum

Talun ni Purba saribu
Tubuhan hare hare
Hata podah hata pasu pasu
Sai ulang muba sai ulang mosei

Boras san supak
Boras san nangging
Horas ma nasiam na mulak
Horas homa hanami na tading

Timbahouni si morbou
Ulung magou san rihat
Age lingod panonggor
Ulang magou pardingat

Andor hadungka
Togu toguni lombu
Sai sayur matua
Ronsi patogu togu pahompu

Asarni poldong poldong
I buntu ni tapian
Mamasu masu ma hanami tondong
Sai roh ma parsaulian

Asarni hati nong nong
I buntu ni tapian
Anggo mamasu masuma tondong
Lambin tambahma pansarianBatak | Umpasa Batak Simalungun related with:


3comments:

Post a Comment

Jolo tiniktik sanggar laho bahenon huru-huruan, Jolo sinukkun marga asa binoto partuturan.

Untuk membalas komentar ke Nama/ Id tertentu, silahkan tambahkan "@" sebelum Nama atau ID komentar yang ingin dibalas/ reply
contoh: @name atau @5867483356795408780.0
Isi Komentar/ Reply

ps:
- Untuk mengetahui ID komentar yang ingin di reply silahkan klik [Comment ID]
- Berkomentarlah dengan tutur kata yang sopan, adalah hal yang manusiawi untuk berbeda pendapat

 


Artikel BATAK
Komentar
Ping your blog, website, or RSS feed for Free

BATAK | Penulis
BATAK | Label
BATAK | Judul
BATAK | Artikel

[TITLE] BATAK: Batak | Umpasa Batak Simalungun
[URL] http://batak.blogspot.com/2009/03/batak-umpasa-batak-simalungun.html

Back to TOP  
Entries (RSS) | Comment (RSS)Share

Share
Tweet